• 8:00- 8:30                Enrichment (Begins 2nd Six Weeks)

  8:30-9:00                4th Grade - Gabrysch / Neill

  9:00-9:30               4th Grade - Cubriel / Neill

  9:30-10:00               Kindergarten - Holladay

  10:00-10:30            Kindergarten - Sweet

  10:30-11:00            1st Grade - Pattillo

  11:00-11:30            1st Grade - Williams

  11:30-12:00            Lunch 

  12:00-12:15            Break/ part of conference

  12:15-12:45           2nd Grade - Storz/Bowers

  12:45-1:15              2nd Grade - Finley / Bowers

  1:15-1:45                3rd Grade Riddle / Srp

  1:45-2:15                3rd Grade Baughman / Srp

  2:15-2:45             5th Grade Van Pelt/Cunningham

  2:45-3:15             5th Grade Creamer/Cunningham

  3:15-3:45             Conference